fbpx

Hizmetler

Kurumsal Eğitimler

Eğitim İçeriği ve Detayları Konuşmak İçin Bana Ulaşın! Liderlik Varlığı ve Öğrenen Zihniyet Liderlik, hem liderin hem de ona bağlı olan kişilerin ve organizasyonun başarısı için kritik bir rol oynar. Lider, öğrenen bir zihniyetle kendini sürekli olarak geliştirerek, değişime uyum sağlama yeteneğini artırır ve bu da organizasyonun yenilikçiliğini ve rekabet gücünü artırır. Aynı zamanda, öğrenen […]

Kurumsal Eğitimler Read More »

Akıllı Liderlik Programı

Akıllı Lider Programı Liderliğin karmaşık bir denklem olduğunu biliyoruz. Orta seviyeden üst seviyeye kadar olan liderler, yöneticilerin liderleri, sıklıkla liderliğin karmaşık olduğunu söylerler, evet heyecanlı ilginç ve kesinlikle kolay değil.Zorluklar Neler?Hiyerarşinin en altından en üstüne kadar birlikte çalışırlarLiderler organizasyonun üst ve altındaki insanlarla ve süreçlerle etkili şekilde çalışırlar. Organizasyon genelinde işbirliği yaparlarLiderler organizasyondaki fonksiyonlar ve

Akıllı Liderlik Programı Read More »

Gölge Koçluk

Üst düzey yönetici ve liderlerinin tutum ve davranışları aldıkları kararlar şirketin gelişimini önemli ölçüde etkiler. Lider ve yöneticilerin iletişim tarzları çalıştıkları ekipler üzerinde son derece önemli olduğundan üst düzey pozisyonların özel yaklaşımlarla desteklenmesi gerekir.  Farklı bir koçluk yöntemi olan gölge koçluk üst düzey yöneticilerin liderlik potansiyelini geliştirmek amacıyla yapılır.  Gölge koçluk ile amaç lider ve

Gölge Koçluk Read More »

Yönetici Koçluğu

Birebir seanslarla yapılan koçluk, her seviyedeki yöneticilerin iş, ilişkiler, yönetim ve liderlik etkinliğini arttırabilmeleri için yetkinliklerini, performanslarını arttırmayı ve davranışlarını istenilen sonuçlar doğrultusunda yeniden düzenlemelerini kolaylaştırır. Ayrıca kişinin şimdiki rolündeki etkinliğini arttırmayı amaçlar. Bu koçluk, bireyin potansiyelini ortaya çıkararak performansını arttırmak, kendisinden en üst düzeyde verim almasını sağlamak, kendisini ifade etme ve iletişim becerilerini geliştirmek,

Yönetici Koçluğu Read More »

Koçluk Mentorluk Sistemleri

Projenin oluşturulması: Proje liderinin belirlenmesi, kurulmak istenen sistemin amacı, katılımcılar, mentor ve koçların belirlenmesi, süreç tasarımı yapılır. İç iletişim: Projenin doğru anlaşılması için en etkili şekilde kurum içinde duyurulması gerekmektedir. Bu aşamada projenin hedefine ulaşmasında doğru algı yönetimin yapılması açısından önemli bir yere sahiptir. Seçim ve eşleştirme: Daha önce belirtildiği gibi adaylar arasından danışan ve

Koçluk Mentorluk Sistemleri Read More »

Takım Koçluğu

Takım koçluğu bir eğitim değildir. Takım üyelerinin oluşturduğu takım iklimi ve kültürün elde edilmek istenen sonuçlara göre değişimi için farkındalık yaratan ve takımda değişimi tetikleyen bir bakım sürecidir. Daha sağlıklı ilişki sistemleri oluşturmak için takımın kendi bilgeliğinin değişimi yaratması sağlanır. Etkin ve güçlü bağlarla bütünleşmiş takımlar yaratmak ve ilişkiler geliştirmek organizasyonda performansı ve bağlanmayı arttırır.Takımı

Takım Koçluğu Read More »

Shopping Cart