fbpx

Gölge Koçluk

Üst düzey yönetici ve liderlerinin tutum ve davranışları aldıkları kararlar şirketin gelişimini önemli ölçüde etkiler. Lider ve yöneticilerin iletişim tarzları çalıştıkları ekipler üzerinde son derece önemli olduğundan üst düzey pozisyonların özel yaklaşımlarla desteklenmesi gerekir.  Farklı bir koçluk yöntemi olan gölge koçluk üst düzey yöneticilerin liderlik potansiyelini geliştirmek amacıyla yapılır.  Gölge koçluk ile amaç lider ve yöneticilerin tutum ve davranışlarının iletişim ve yönetim tarzlarının birlikte çalıştıkları kişilerin üzerindeki etkisine dair farkındalıkların artması ve etkinliklerinin gelişmesidir. Üst düzey yönetimde hedeflenen yönetici ve liderlik tarzları için gereken değişimleri daha hızlı hayata geçirmeleridir. Böylece olumsuz sonuçlar derinleşmeden değerlendirilir. Organizasyonel kültür değişimi daha kolay ve etkin devam eder.

Gölge koçluk süreci Koçla yöneticinin performans ve yetkinliklerine yönelik önemli kriterleri belirlemesi ile başlar. İkinci aşama Koç’un yöneticiyi çalışma ortamında bir gölge gibi sessiz bir şekilde gözlem yaptığı uzun mesai yüksek katma değeri olan bir süreçtir. Gözlem süreci yöneticinin belirlenen kriterleri ne ölçüde gerçekleştirdiğinin saptanmasına hizmet eder sonrasında değerlendirme yapılır ve gelişim süreçleri planlanır. Üst düzey yöneticinin kendisini daha net görmesini sağlayan güçlü yanları ve gelişim alanları birlikte belirlenir. Yapılan değerlendirmeler ışığında yöneticinin istenen noktaya ulaşması için desteklenmesi amacıyla gelişim sürecinde koçtuk seansları devam eder.

Ücretsiz 30 Dakika Görüşmek İçin Bana Ulaşın

İhtiyaçlarınızı belirleyelim ve çözümler üzerinde konuşalım. 

Shopping Cart