fbpx

Liderler Güvensiz Hissettiklerinde

lion, big cat, predator-560229.jpg

Güvensizlik, bir liderin Aşil tendonudur ve olgunlaşma yolunda liderlerin üstesinden gelmesi gereken en önemli engeldir.

Güvensizlik hissettiğinde liderler neler yapar;

1️⃣ Çok düşünen analitik liderler; bu tür liderler ayrıntılı eleştirel analiz yapma yeteneğine sahiptir. Sorunlara birçok farklı açıdan ışık tutabilir ve sorunları yaratıcı bir şekilde çözebilirler.

Olgunlaşmamış düşünürler, başkalarıyla anlamlı ilişkiler ve derin bağlantılar kurmakta zorlanabilirler. Yalnızca analitik ve mantığa odaklanarak çalışanlarını yabancılaştırabilir ve onları güçlendirme fırsatlarını kaçırabilirler.

Güvensizliklerle karşı karşıya kaldıklarında kişisel entelektüel güvenli alanlarına çekilme eğilimindedirler. Liderlik koçluğu profesyonelinin görevi, bu tür liderlerin her şeyi kontrol edemeyeceklerini kabul etmelerini ve herkesi mikro düzeyde yönetmeden ve kontrol etmeden liderlik etmeyi öğrenmelerini sağlamaktır.

2️⃣ Öğrenci liderler; öğrenmeye değer verir ve liderliklerini sürekli gelişim etrafında kurarlar. En olgun olduklarında, kuruluşlarına ve çalışanlarına fayda sağlayan öğrenme odaklı kültürler yaratırlar. Güvensizlikleriyle yüzleştiklerinde kontrolü çabuk bırakırlar. Yetkili olarak kabul ettikleri bir kişinin varlığı ve desteğiyle teselli bulurlar.

3️⃣ Savaşçı Liderler: Olgun savaşçılar çözümler bulur ve bunlara göre hareket eder. Olayların gerçekleşmesini sağlıyorlar. Pratik, uygulanabilir sonuçlara yol açtıkları sürece pratikliğe değer verirler ve entelektüel konuşmalara değer verirler. Olgunlaşmamış savaşçılar hızlı hareket ederler ve derin düşünmeyle meşgul olma olasılıkları daha düşüktür. Bu nedenle entelektüel liderlik tarzları düşüncesizce ve gelişigüzel görünebilir. Liderlik koçluğu, bu liderleri alternatif bakış açılarını içeren iç gözlem ve derin analize daha fazla odaklanmaya teşvik edebilir.

Güvensizliklerine kendilerini verimsiz bir aktiviteye adayarak tepki gösterirler. Savaşçılar o kadar meşguldürler ki , gün boyunca hedeflerine ulaşmalarına yetecek kadar zaman olmaz.

Shopping Cart