fbpx

Liderlik Olgunluğu İhtiyacı

Acımasız iç ve dış zorluklar organizasyonları şekillendirip onları hiyerarşik yapılarını düzleştirmeye ve karar alma yetkisini devretmeye zorlarken, olgunluk giderek daha fazla önem kazanıyor. Günümüzde herkes lider. Ve yalnızca olgun liderler tüm paydaşların yararına olacak sorumlu ve üretken kararlar alabilir.

Büyük etkiler yaratan liderler diğerlerinden daha akıllı değildir. Başarılarını duygusal dayanıklılıklarına, çevikliklerine ve olgunluklarına borçludurlar. Liderlik koçluğu açısından bakıldığında olgunluk önemli bir liderlik özelliğidir. Olgunluk eksikliği, günümüzde hem liderler hem de çalışanlar için önemli bir engeldir.

Bir yönetici koçu olarak öz farkındalığın, liderlik olgunluğunun temeli olduğunu söyleyebilirim.

Öz farkındalık lidere ne sağlar;

Olgun liderlerde gördüğüm özgünlük, empati ve etkili iletişim gibi becerilerine dönüşecek kadar yüksek düzeyde duygusal zeka elde etmeleri için ihtiyaç duydukları iç gözlemin temeli olarak hizmet eder.

Öz farkındalığı daha fazla olan liderlerin daha uyumlu ve büyüme odaklı olduğu ortada. Ayrıca daha iyi stratejik karar vericilerdir.

Shopping Cart