fbpx

Yöneticiler Gücünü Nasıl Kullanıyor?

Bir çalışanın verimliliği ve olumluluğuna en büyük etki yöneticisinden gelir. Konu çok önemli:) hayatın her alanında düzeni belirleyen bir olgudan bahsetmek istiyorum. Gücün kullanımı…

Gücünü kullanmanın sonucu ve etkisinin nasıl olacağını niyetin belirler. Ya sadece sıradan bir yönetici olursun ya da lider olursun. Lider olmak demek de her zaman olumlu etki ve sonuçlar yaratmak demek değildir.

Enerjiler nötrdür. Güç iyidir veya kötüdür diyemeyiz. Sonuçlar ortaya çıktığında hislerimize göre iyi veya kötü deriz. Niyetin iyi olduğu liderlikleri görmekten yanayım elbette.

Bir liderin gücünü insanları ve sistemleri güçlendirmek için kullanması ile insanlar üzerinde güç kullanıp sadece kendini güçlendirme niyetiyle davranması arasında büyük fark var.

Başkalarını güçlendirdiğinde verimli, olumlu ve aidiyetin olduğu bir iklim oluşurken, güç kullandığında tam tersi olur. Kendi potansiyelini kullanamayan insan kadar mutsuz biri yoktur. Liderlikte güç kullanımın nasıl olduğunu test etmek istiyorsan gelişip gelişmediğine bak. her geçen gün büyüyüp parlıyorsan bir liderle çalışıyorsun.

Peki neden bazı yöneticiler bir türlü lider olamaz?
Güç olmazsa eylem olmaz, hiçbir şey hayata geçmez. Özgüven ve özsaygı hissedilemez. Egonu konumlandıramazsın. Egonun da güçlü olması gerekir. Eğer kişi kendi egosu ile yeterli hissetmiyorsa, tüm eylemleri kendini yeterli hissetme ihtiyacını tatmin etmeye hizmet eder. Liderlik kendinden emin olduğunda kendinle barıştığında ortaya çıkar. Bir yöneticinin mutlaka kendi kişiliği ve duyguları üzerinde çalışması gerekir.

Berbat etki ve sonuçların olduğu ortamlardaki yöneticilere baktığımda çoğunun kendi üstünde çalışmadıklarını görüyorum. Liderlik kendinden başlar. Dışarıdan satın alınacak bir enerji değil.

Kendi içinde olup bitenleri yönetemiyorsan başkaları üstündeki etkini nasıl yöneteceksin?

Kolay değil evet ama destek almak için kendini yıpratmayı ve herkesi telef etmeyi bekleme:)

Shopping Cart