fbpx

İşletmenizin Başarısı, Kültüre Bağlıdır

Kurumunuzun kültürü; lider ve çalışanların tümünün karakterlerini, değerlerini, düşüncelerini, duygularını, zihniyetini, ve davranışlarını temsil eder.
Kurumun misyonu, vizyonu ve stratejilerinin hayata geçmesi kültüre bağlıdır. İşletmenin mevcuttaki ve gelecekteki başarısı, kültürün sağlığı ve olgunluğuna bağlıdır;


1- Yeterlilik kültürü yaratabiliyor mu?
Kurumunuz lider ve çalışanları içsel ve dışsal olarak ne kadar geliştiriyor? İnsanların ve kurumun başarılı olabilmesi için gereken beceri ve yeteneklere sahip olduklarına inandıkları bir yapabilme kültürü yaratabiliyor mu?


2- Bağlılık kültürü mevcut mu?
İnsanlar kurum için harika işler yapacak motivasyon coşku ve ilhamı hissediyorlar mı? Risk almaktan korkmadan başarısızlığın öğrenme fırsatı olarak görüldüğü bir zihniyet kurumda mevcut mu?


3- Uyum kültürü oluşmuş mu?
İnsanların kurumun vizyonuyla kendi düşünceleri uyuşuyor mu? Daha yüksek performans için insanların yarattıkları katkı ile vizyon arasındaki bağlantı biliniyor mu? Farklı bölümler arasında işbirliği var mı?


4- Bireysel performans kültürü var mı?
Kurumdakilerin söyledikleriyle yaptıkları uyuşuyor mu? Çalışanlar ve liderler geribildirim almaya açık mı? Ve gereken düzeltmeler yapılıyor mu?


5- Takım performası kültürü var mı?

İşbirliği yapılıyor mu? Çatışma ve anlaşmazlık olduğunda çözüm odaklı olunabiliyor mu?

Shopping Cart