fbpx

Kontrol Odaklı Yöneticiliğin Sonuçları

eye, iris, pupil-2683414.jpg

Liderlik koçluğu açısından , sorumlu olmanın kontrolü üstlenmek anlamına geldiğine inanan liderler, kuruluşlarının uzun vadeli performansları için zararlıdır. Kontrolün çalışanlar üzerindeki bazı etkileri;

Potansiyeli sınırlar . İnsanların yeteneklerini uygun gördükleri şekilde kullanmalarına izin vermemek potansiyellerini ve organizasyondaki rollerini sınırlar.

Yenilikçiliği ve inisiyatifi cezalandırır . Kontrol odaklı bir yönetim tarzı, liderlikte (bir kriz sırasında) sınırlı bir yere sahip olabilir, ancak insanları inisiyatif kullanmaktan ve sorunlara yenilikçi çözümler geliştirmekten caydırır.

Ayrılmaya neden olur. Bir amaca ellerinden gelen en iyi şekilde katkıda bulunamayan çalışanlar, amaç ve hedefleri psikolojik olarak sahiplenmeyi kaybederler. Yaratılmasına yardımcı oldukları sonuçlarla ilgilenmez hale gelirler.

Yeteneği değersizleştirir. Kontrol merkezli liderlik yeteneğe çok az değer verir veya hiç değer vermez hatta yetenekli bireyleri rahatsız edici bulur.

Sonuçlara zarar verir. İnsanların kendilerini bir organizasyonun hedeflerine tam olarak adamalarına izin vermeyen kontrol odaklı yöneticiler, ekiplerinin elde edebileceği sonuçları sınırlayarak kendi ayaklarına kurşun sıkarlar.

Savunma sessizliğini tetikler. Kontrol eden bir lidere bağlı çalışanlar, fikirlerini ve bakış açılarını dile getirmek konusunda isteksizdirler ve organizasyonu değerli girdilerden mahrum bırakırlar.

Akıllı liderler insanları kontrol etmez; onlara ilham verirler. Çalışanları kontrol etmeye çalışarak ilham verme şansını kaçırdıklarını bilirler. Liderlik ve kontrol uyumsuzdur.

Shopping Cart