fbpx

Lider ve Çalışan Aynı Fikirde Olmayınca

Yöneticiler ve çalışanlar genellikle aynı fikirde değildirler. Yöneticilerin kendilerini ve eylemlerini çalışanlarının algılayışlarından ne kadar farklı gördükleri bazen şaşırtıcı boyutlarda olabilir.

Ele alınmadığı takdirde, bu algı boşluğu güveni baltalayabilir ve liderlerin çalışanlarını anlamlı bir şekilde etkilemesini ve katılımını imkansız hale getirebilir.

Lider-takipçi ilişkisinde etkili iletişim kurmak, çalışanlara ulaşmak, onları güçlendirmek ve motive etmek liderin sorumluluğundadır. Liderler bu düzende proaktif taraf olmalıdır. Proaktif olmama, liderliğin tamamen çökmesine yol açabilecek çatışma boşluğunun ortaya çıkmasına ve genişlemesine yol açar.

Lider-çalışan anlaşmazlığının olası nedenlerinden bazıları şunlar olabilir:

*Liderlerin eylemleri ve iletişimi arasında uyum eksikliği
*Yanlış anlaşılmalara neden olan iletişim kesintileri
*Net olmayan iletişim
*Lider tarafında düşük öz farkındalık

#leadershipcoaching#leadershipdevelopment#leadershipcoach#perception

Shopping Cart