fbpx

Metaforlarla Etkini Arttırabilirsin

Yöneticilerle yaptığım bire bir koçluk seanslarında danışanın canlandırma ve metaforla durumu ifade etmesini istediğimde ortaya çıkan yaratıcı kendine özgü zihinsel eşsizliği tanık olduğum anları çok seviyorum.

Danışan kendini metaforla ifade etmeye başladığında, bulanık bir denizin berraklaşıp dibindeki taş ve kumların net göründüğü gibi, zihinde de iç görü iyice derinleşiyor. Meselenin kaynağını, nasıl yaratıldığını görmek kolaylaşıyor. Zihindeki karmaşa basitleşip kristalize oluyor. Ve her şey tamamen gözler önüne serildiğinde danışan çözüme ve stratejik eylem planlarına geçmeye başlamak için kendiliğinden yol alıyor.

Bazı danışanlarımın canlandırmakta zorlandığına çok defa tanık oldum. Hayal kurmak, canlandırmak metaforla ifade etmek bazı kişiler için kolay değil. Böyle durumlarda danışan bu tarafıyla da yüzleşiyor ve zamanla geliştirebiliyor. Canlandırmak hayal kurmak bir beceridir ve zekayı keskinleştirir. Metafor kullandığımızda beynimizin sağ lobu aktive olur. Sağ lob sezgisel yolla verileri görsel olarak toplar. Sağ ve sol lobun işbirliği ile problemleri anlamak tanımlamak sebep sonuç ilişkisini kurmak ve çözüm yollarını belirmek kolaylaşır.

Metaforlar, liderlerin iletişimlerini daha anlaşılır, ilgi çekici ve etkili hale getirmelerine yardımcı olan önemli bir araç olarak şöyle hizmet eder.

1-Duygusal Bağ Kurmak

2-Karmaşık Konuları Basitleştirmek

3-İlham Vermek ve Vizyonu Canlı Tutmak

4-Hikaye Anlatmak

5-Problem Çözme

Liderler, doğru şekilde kullanıldığında metaforların iletişimlerini daha etkili hale getireceğini ve ekibi daha iyi yönlendireceğini unutmamalıdır. Bu nedenle, liderlerin metaforları liderlik becerilerinin bir parçası olarak kullanmayı düşünmeleri önemlidir.

Shopping Cart