fbpx

admin

Kurumsal Eğitimler

Eğitim İçeriği ve Detayları Konuşmak İçin Bana Ulaşın! Liderlik Varlığı ve Öğrenen Zihniyet Liderlik, hem liderin hem de ona bağlı olan kişilerin ve organizasyonun başarısı için kritik bir rol oynar. Lider, öğrenen bir zihniyetle kendini sürekli olarak geliştirerek, değişime uyum sağlama yeteneğini artırır ve bu da organizasyonun yenilikçiliğini ve rekabet gücünü artırır. Aynı zamanda, öğrenen […]

Kurumsal Eğitimler Read More »

Akıllı Liderlik Programı

Akıllı Lider Programı Liderliğin karmaşık bir denklem olduğunu biliyoruz. Orta seviyeden üst seviyeye kadar olan liderler, yöneticilerin liderleri, sıklıkla liderliğin karmaşık olduğunu söylerler, evet heyecanlı ilginç ve kesinlikle kolay değil.Zorluklar Neler?Hiyerarşinin en altından en üstüne kadar birlikte çalışırlarLiderler organizasyonun üst ve altındaki insanlarla ve süreçlerle etkili şekilde çalışırlar. Organizasyon genelinde işbirliği yaparlarLiderler organizasyondaki fonksiyonlar ve

Akıllı Liderlik Programı Read More »

Gölge Koçluk

Üst düzey yönetici ve liderlerinin tutum ve davranışları aldıkları kararlar şirketin gelişimini önemli ölçüde etkiler. Lider ve yöneticilerin iletişim tarzları çalıştıkları ekipler üzerinde son derece önemli olduğundan üst düzey pozisyonların özel yaklaşımlarla desteklenmesi gerekir.  Farklı bir koçluk yöntemi olan gölge koçluk üst düzey yöneticilerin liderlik potansiyelini geliştirmek amacıyla yapılır.  Gölge koçluk ile amaç lider ve

Gölge Koçluk Read More »

Yönetici Koçluğu

Birebir seanslarla yapılan koçluk, her seviyedeki yöneticilerin iş, ilişkiler, yönetim ve liderlik etkinliğini arttırabilmeleri için yetkinliklerini, performanslarını arttırmayı ve davranışlarını istenilen sonuçlar doğrultusunda yeniden düzenlemelerini kolaylaştırır. Ayrıca kişinin şimdiki rolündeki etkinliğini arttırmayı amaçlar. Bu koçluk, bireyin potansiyelini ortaya çıkararak performansını arttırmak, kendisinden en üst düzeyde verim almasını sağlamak, kendisini ifade etme ve iletişim becerilerini geliştirmek,

Yönetici Koçluğu Read More »

Koçluk Mentorluk Sistemleri

Projenin oluşturulması: Proje liderinin belirlenmesi, kurulmak istenen sistemin amacı, katılımcılar, mentor ve koçların belirlenmesi, süreç tasarımı yapılır. İç iletişim: Projenin doğru anlaşılması için en etkili şekilde kurum içinde duyurulması gerekmektedir. Bu aşamada projenin hedefine ulaşmasında doğru algı yönetimin yapılması açısından önemli bir yere sahiptir. Seçim ve eşleştirme: Daha önce belirtildiği gibi adaylar arasından danışan ve

Koçluk Mentorluk Sistemleri Read More »

Liderliğin Baş Düşmanı Korku

Korku, soğukkanlılığın ve etkili liderliğin baş düşmanlarından biridir. Liderleri kariyerlerini raydan çıkaracak kadar felç edebilir. Felç olduğunuz hikayelerinize baktığınızda, bir korkunun size komuta ettiğini fark edebilirsiniz. Korku sadece liderleri etkilemekle kalmaz, tüm organizasyona nüfuz ederek, üretkenliği aşındırır ve kültürü zehirleyebilir. Korkuyu yenmek liderliğin nihai sınavıdır. Kendilerine liderlik edebilenler, korkuların üstesinden gelmeyi ve onları motivasyon araçlarına

Liderliğin Baş Düşmanı Korku Read More »

Acil Hissi İle Dinlemeyenler

Bazen insanlar o kadar sonuca kitlenir ki sana soru sorup hemen cevabını almak isterler. O an hızlıca evet ya da hayır demeni beklerler. Sen bu iki yanıttan birini vermezsen davranışları toksik hale gelir. Sarkastik şakalar, iğnelemeler, suçlayıcı konuşmalar ve üstünde baskı yaratacak sözler söyleyebilirler. Böyle davranan insanların niyeti iyi ve elde etmek istedikleri sonuç herkesin

Acil Hissi İle Dinlemeyenler Read More »

Metaforlarla Etkini Arttırabilirsin

Yöneticilerle yaptığım bire bir koçluk seanslarında danışanın canlandırma ve metaforla durumu ifade etmesini istediğimde ortaya çıkan yaratıcı kendine özgü zihinsel eşsizliği tanık olduğum anları çok seviyorum. Danışan kendini metaforla ifade etmeye başladığında, bulanık bir denizin berraklaşıp dibindeki taş ve kumların net göründüğü gibi, zihinde de iç görü iyice derinleşiyor. Meselenin kaynağını, nasıl yaratıldığını görmek kolaylaşıyor.

Metaforlarla Etkini Arttırabilirsin Read More »

Üretkenlik Sunağındaki Uyku

Liderler genellikle uykuyu ihmal eder, kişisel fedakarlığı bir onur madalyası olarak gösterirler, ancak uykudan vazgeçmek, yapılmaya değmeyecek bir fedakarlıktır. Uyku eksikliği liderlerin becerilerini köreltir, sabırlarını ve konsantre olma yeteneklerini yok eder. Uykuyu kaybettiğimizde hayatımızda hayal bile edilemeyecek sıkıntıları davet etmiş oluruz. Uyku yoksunluğunun ani etkileri yanlış ateşlenen nöronlar, senkronize olmayan organlar ve bitkin kaslardır. Kısa

Üretkenlik Sunağındaki Uyku Read More »

Liderlik Olgunluğu İhtiyacı

Acımasız iç ve dış zorluklar organizasyonları şekillendirip onları hiyerarşik yapılarını düzleştirmeye ve karar alma yetkisini devretmeye zorlarken, olgunluk giderek daha fazla önem kazanıyor. Günümüzde herkes lider. Ve yalnızca olgun liderler tüm paydaşların yararına olacak sorumlu ve üretken kararlar alabilir. Büyük etkiler yaratan liderler diğerlerinden daha akıllı değildir. Başarılarını duygusal dayanıklılıklarına, çevikliklerine ve olgunluklarına borçludurlar. Liderlik

Liderlik Olgunluğu İhtiyacı Read More »

Shopping Cart